Shelf Drilling Holdings, Ltd. kondigt de afloop en resultaten aan van de eerste offerte-aanbiedingen

Vanaf de eerder aangekondigde vervaldatum van 17:00, New York City-tijd, op 2 februari 2018 (de ‘vervaldatum’), volgens informatie verstrekt door Globic Advisors, de aanbesteder voor de aanbiedingen, is een totaalbedrag bestaande uit een hoofdsom van $ 4.020.000, bestaande uit 8,625% effecten en een hoofdsom van $ 318.413.004, bestaande uit 9,500% effecten, op een geldige wijze aangemeld en niet geldig ingetrokken in de Aanbiedingen. De bovengenoemde bedragen bevatten niet de hoofdsom van $ 3.000.000, bestaande uit 9,500% effecten die onderworpen blijven aan de gegarandeerde leveringsprocedures. De intrekkingsrechten voor alle effecten komen te vervallen op de vervaldatum.

Op voorwaarde van vervulling of verzaking van de voorwaarden uiteengezet in de verklaring, waaronder de succesvolle afronding van een eerder aangekondigde schuldfinancieringstransactie, wordt verwacht dat het bedrijf alle geldig aangeboden en niet geldig ingetrokken effecten op 7 februari 2018 (de ‘Vereffeningsdatum’) accepteert (met inbegrip van de 9,500% effecten geleverd in overeenstemming met de gegarandeerde leveringsprocedures). Houders van wie de aanbestedingen aanvaard zijn zullen $ 1.002,50 ontvangen voor elke hoofdsom ter waarde van $ 1.000 van 8,625% effecten en $ 1.025,75 voor elke hoofdsom ter waarde van $ 1.000 van 9,500% effecten. Elke houder zal ook opgebouwde en onbetaalde rente ontvangen op de effecten die voor de verkoop geldig aangeboden en geaccepteerd zijn, vanaf de toepasselijke laatste datum voor rentebetaling tot en met de vereffeningsdatum.

Na de vereffeningsdatum, zal de hoofdsom van $ 26.395.000 bestaande uit 8,625% effecten en de hoofdsom van $ 181.421.974 bestaande uit 9,500% effecten, naar verwachting tot februari 2018 als uitstaand geboekt staan. Het bedrijf verwacht dat het al deze effecten tegen de terugkoopprijs van 100,000% en 102,156%, respectievelijk, van de terugbetaalde hoofdsom zal kunnen verzilveren, plus opgebouwde en onbetaalde rente tot, maar niet inclusief de aflossingsdatum. Gelijktijdig met de vereffening van de aanbiedingen, wordt verwacht dat het bedrijf elk indenture met betrekking tot de effecten zal vervullen of afscheiden (zoals gewijzigd en/of aangevuld), door bij de trustee genoeg contanten te deponeren om op de aflossingsdatum de terugkoopprijs van alle uitstaande effecten te betalen, plus opgebouwde en onbetaalde rente

Informatie met betrekking tot de aanbiedingen

Credit Suisse Securities (USA) LLC (‘Credit Suisse’) is aangehouden als de beheerder van de aanbiedingen. Beleggers met vragen over de aanbiedingen kunnen contact opnemen met Credit Suisse op (212) 325-2476 (collect) of (800) 820-1653 (gratis nummer in Amerika). Globic Advisors, Inc. is aangehouden als de aanbesteder en het informatiekantoor voor de aanbiedingen. Kopieën van de verklaring en andere documenten met betrekking tot de aanbiedingen kunnen worden verkregen door contact op te nemen Globic Advisors, Inc. op (800) 974-5771 (gratis) of per e-mail via info@globic.com.

Dit persbericht dient alleen voor informatieve doeleinden en is geen aanbod tot verkoop of een verzoek of aanbod tot aankoop van enige effecten en is geen aanbod, verzoek of verkoop in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onrechtmatig zou zijn, en dit persbericht vormt geen bericht van terugbetaling.

Over Shelf Drilling

Shelf Drilling is een toonaangevende, internationale aannemer op het gebied van offshore booractiviteiten in ondiep water, en is actief in de levering van apparatuur en het aanbieden van dienstverlening voor booractiviteiten, afronding en herstelwerkzaamheden voor offshore olie- en gasbronnen. Shelf Drilling werd in 2012 opgericht en heeft zichzelf bewezen als toonaangevend in de industrie door middel van haar doelgerichte strategie en nauwe samenwerking met klanten die toonaangevend zijn in de branche. Een deel van de gewone aandelen van Shelf Drilling is genoteerd in de Noorse OTC-lijst.

Aanvullende informatie over Shelf Drilling is beschikbaar op http://www.shelfdrilling.com.

Contactgegevens

Voor vragen over een van de aanbiedingen, verwijzen wij u naar de paragraaf ‘Informatie met betrekking tot de aanbiedingen’.  Neem voor eventuele andere vragen contact op met Ian Clark, Shelf Drilling, op +971 4 567 3606.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat ’toekomstgerichte verklaringen’ die onderhevig zijn aan bepaalde risico”s, trends en onzekerheden.   Verklaringen die geen historische feiten zijn, kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn.  Woorden zoals ‘zouden’, ‘kunnen’, ‘zullen’, ‘anticiperen’, ‘verwachten’, ‘beogen’, ‘plannen’, ‘menen’, ‘streven’, ‘schatten’, ‘overwegen’, en vergelijkbare uitdrukkingen wijzen op toekomstgerichte verklaringen Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige prestaties en zijn onderhevig aan risico”s en onzekerheden die kunnen leiden tot materiële afwijkingen van daadwerkelijke resultaten, vergeleken met geschatte, uitgedrukte of geïmpliceerde resultaten in deze toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen omvatten verklaringen over de intentie om nieuwe preferente effecten uit te geven, vereffenen of in te wisselen of om aan de overeenkomstige indentures te voldoen of deze af te scheiden. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen refereren alleen aan de datum van dit persbericht en het bedrijf is niet verplicht tot het bijwerken van enige toekomstgerichte verklaringen.

 

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten, 5 februari 2018 /PRNewswire/ — Shelf Drilling Holdings, Ltd. (Het ‘bedrijf’), een volledige dochteronderneming van Shelf Drilling, Ltd. (‘Shelf Drilling’), kondigde vandaag de afloop en resultaten aan van zijn eerder aangekondigde aanbiedingen (de ‘aanbiedingen’ en een ieder afzonderlijk, een ‘aanbieding’) om te kopen, voor contant geld, alle (a) 8,625% preferente effecten met zekerheidstelling voor 2018 (‘8,625% effecten’) en de (b) 9,500% preferente effecten met zekerheidstelling voor 2020 (‘9,500% effecten’ en samen met de 8,625% effecten, de ‘effecten’). Elke aanbieding is gemaakt volgens de voorwaarden en onder voorbehoud van de voorwaarden zoals uiteengezet in de Verklaring aanbod tot aankoop, gedateerd 29 januari 2018 (de ‘verklaring’).