Groeiende vrees voor handelsoorlog in Azië-Pacific

  • Ongerustheid over protectionistische maatregelen neemt toe  
  • Bijna helft exporteurs in de regio verwacht omzetdaling van 10 tot 20 procent 
  • Binnenlandse leveranciers juist positief gestemd 

Wereldwijd nemen de zorgen over een handelsoorlog toe door de protectionistische koers van de Verenigde Staten. De verwachting is dat Aziatische landen hierdoor het hardst geraakt zullen worden. Dit zet op termijn niet alleen een rem op de wereldwijde groei van het bbp, die dit jaar waarschijnlijk stijgt naar 3,2 procent de sterkste groei sinds 2011 – maar leidt er ook toe dat exporteurs in de regio voor een sterke omzetdaling vrezen. Leveranciers die actief zijn in de binnenlandse markt zien juist mogelijkheden voor groei. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer voor Azië-Pacific van Atradius, waarin de betalingsmoraal van bedrijven in Australië, China, Hongkong, India, Indonesië, Japan, Singapore en Taiwan is onderzocht.

     (Logo: https://mma.prnewswire.com/media/695735/Atradius_Logo.jpg )

Een verslechtering van het wereldwijde handelsklimaat kan ingrijpende gevolgen hebben voor de regio Azië-Pacific. Maar liefst 45 procent van de exporteurs die actief zijn in deze regio verwacht dat hun omzet hierdoor met 10 tot 20 procent zal afnemen. Zo is ruim de helft van de exporteurs in China pessimistisch over de effecten die mogelijke handelsbarrières, zoals hogere importtarieven, kunnen hebben op hun omzet. Deze mening wordt gedeeld door leveranciers in Indonesië (65 procent), Taiwan (48 procent) en Hongkong (47 procent): landen die nauwe handelsbetrekkingen hebben met China. Leveranciers die zich vooral richten op de binnenlandse markt beschouwen het protectionisme juist als een kans. Dit geldt bijvoorbeeld in Indonesië voor bijna 3 op de 10 van deze bedrijven.

Ondanks het negatieve sentiment streven landen in de regio ernaar hun handelsrelaties met bedrijven in andere delen van de wereld te versterken. Hierbij richten zij het vizier vooral op Australië. Het is dan ook geen toeval dat 54 procent van de exporteurs in Australië optimistisch is over de omzetontwikkeling. Deze positieve verwachtingen worden ook door Japanse bedrijven gedeeld.

Aziatische bedrijven terughoudend met krediet 

Door het onzekere politieke en economische klimaat zijn exporterende bedrijven in Azië-Pacific terughoudend met het verstrekken van handelskredieten. Dit heeft een zichtbaar effect op het aantal binnen- en buitenlandse transacties dat op krediet is gesloten tussen handelspartners in de regio. Dit is voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald: van 45,9 procent in 2017 naar 43,6 procent in 2018. De termijn waarin bedrijven aan hun betalingsverplichtingen voldoen, is toegenomen van 55 dagen in 2017 naar 57 dagen in 2018. Bedrijven uit alle landen in de regio – met uitzondering van China en Singapore – zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met een toename in de betalingsduur. De belangrijkste redenen om vorderingen als oninbaar af te schrijven, waren een faillissement of stopzetten van de bedrijfsactiviteiten.

‘Naar verwachting is ook dit jaar sprake van een sterke groei van het internationale bbp. In 2019 zal deze groei echter licht dalen en 3 procent bedragen. Hoewel deze groei een breed draagvlak heeft, zijn er ook risico”s die de groei op termijn kunnen belemmeren. Dit geldt in het bijzonder voor Azië-Pacific, waar de onzekerheid aanhoudt over de mogelijke gevolgen van het protectionisme in de VS en het risico van een handelsoorlog’, zegt Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius. ‘Ook een verdere groeivertraging van de Chinese economie en geopolitieke risico”s kunnen groei in deze regio in de weg staan. Dit kan een negatieve uitwerking hebben op het ondernemersvertrouwen en mogelijk tot een stijging van het aantal faillissementen leiden. Het is dan ook cruciaal dat exporteurs tijdig maatregelen treffen om hun kasstromen te beschermen.’

‘Het beoordelen van kredietrisico”s vormt de kern van de relaties die wij aangaan met onze klanten. Aziatische bedrijven die zich concentreren op de binnenlandse markt profiteren mogelijk wel van de liberalisering van internationale handel als nieuwe handelsovereenkomsten worden gesloten of bestaande verdragen uitgebreid. Hierbij ondersteunen wij onze klanten met informatie waarmee zij kunnen vaststellen of zij met de juiste handelspartners in zee gaan’, voegt Eric den Boogert, directeur van Atradius Azië toe.

In de Betalingsbarometer voor Azië-Pacific geeft Atradius inzicht in de belangrijkste oorzaken van betalingsrisico”s, de gevolgen hiervan voor de winstgevendheid van bedrijven en de visie van ondernemers over ontwikkelingen in de betalingsmoraal voor de komende 12 maanden. Het volledige rapport kan worden gedownload in de rubriek Publicaties op www.atradius.nl .

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico”s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

AMSTERDAM, May 24, 2018 /PRNewswire/ —